Onze accountant in Enschede

Sinds dit jaar maken wij met ons bedrijf gebruik van de diensten van Beersen & Grandiek. Ik heb het bedrijf overgenomen van mijn vader en hij heeft jarenlang aan het hoofd gestaan van het bedrijf en het gebracht waar het nu is, maar het was tijd voor pensioen. Helaas betekende dat ook dat mijn moeder, die inmiddels ook de pensioengerechtigde leeftijd had behaald, niet meer in de organisatie de administratie zou doen. Ik ben toen op zoek gegaan naar een accountant in Enschede, waar we gevestigd zijn, omdat ik één accountantskantoor wil waar ik alles kan onderbrengen. Dat is uiteindelijk beersen & Grandiek geworden.

Accountant in Enschede voor bedrijfsopvolging

Op de website www.beersengrandiek.nl las ik dat deze accountant in Enschede een volledig pakket aan diensten aanbiedt en veel ervaring heeft binnen het MKB, waar wij met ons bedrijf ook onder vallen. Echter viel mij op dat ze als specialiteit ook bedrijfsopvolging begeleiden, ook in familiesfeer. Dat kwam bij ons wel van pas. Ik heb ons bedrijf alleen overgenomen, want mijn broer heeft geen feeling met de business waarin wij zitten. We wilden natuurlijk wel allemaal dat alles goed geregeld zou worden en er achteraf geen haat en nijd kan ontstaan binnen het gezin. Onze nieuwe accountant in Enschede wist ons met veel te helpen:

  • Waardebepaling
  • Overdrachtsvormen
  • Financiering

Eigenlijk alles wat bij de bedrijfsopvolging kwam kijken. Een hele zorg minder, want niet alleen scheelt dat bij ons in de familie scheve gezichten, ook voor ons personeel wilde ik dat er snel duidelijkheid en zekerheid zou komen dat de overdracht op alle fronten zou worden geregeld. Wat dat betreft is onze accountant in Enschede een echte partner geworden.

Altijd goed advies

Er wordt goed met ons meegedacht en we leerde nieuwe administratieve dingen waar mijn moeder in al die jaren niet aan had gedacht. Zij deed de administratie netjes, had ook wel trainingen gedaan in belastingzaken, maar een accountantskantoor zoals Beersen & Grandiek houdt zich volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zo bleken we niet controle plichtig te zijn voor het opmaken van een jaarrekening en de jaarrekening op fiscale grondslag mocht worden opgesteld. Mijn moeder stond versteld en vond het allemaal erg interessant, maar mijn vader vind dat we met ons bedrijf het nu op onze manier moesten doen nu ik aan het hoofd sta. Ik ben blij dat we het zo goed hebben kunnen regelen. Wij maken nu van veel diensten gebruik van onze accountant in Enschede, want ze treden echt op als adviseur. Regelmatig worden de cijfers gescand op optimalisatiepunten en krijgen we advies over belastingzaken. Onze accountant in Enschede doet controles, jaarcijfers, belastingaangiften. We hebben nergens meer omkijken naar, maar worden wel aan de hand meegenomen zodat we altijd, op elk moment, weten wat er speelt en hoe de cijfers ervoor staan. Ik heb wel geleerd om zelf de touwtjes in handen te houden en dat kan op deze manier. Alleen kan ik het nu goed combineren met mijn rol aan het hoofd van het bedrijf. En daarom zeg ik ook dat wij een accountant in Enschede hebben aangenomen. Wij, als volledig bedrijf, maken hier profijt van. We zijn er altijd van verzekerd dat de financiën goed geregeld zijn en enkele van onze medewerkers hebben zelfs al contact opgenomen met Beersen & Grandiek. Voor particulieren is dit ook een uitstekende accountant in Enschede. Medewerkers hebben de diensten al ingeschakeld voor:

  • Huwelijk
  • Echtscheiding
  • Belastingadvies
  • Beleggingsadvies

Veel diverse vragen, wat verrassend is voor ons, want dit toont de diversiteit aan van Beersen & Grandiek. Ze zijn echt een goed gestructureerde accountant in Enschede en geven goed advies wat altijd winst is.

Lees meer…